Služby

Výroba technických výliskov

  • Návrh procesu vstrekovania
  • Spolupráca pri návrhu, výrobe a odladení vstrekovacích foriem a výliskov
  • Montáž výliskov podľa potrieb zákazníkov

Komplexná starostlivosť o vstrekovacie formy:

  • Skladovanie foriem
  • Údržba foriem
  • Opravy foriem
  • Modifikácie foriem

Logistika a skladovanie

  • Skladovanie výliskov
  • Dodávanie výliskov v režime denných odvolávok

Skúšobné laboratórium

index toku taveniny, viskozita, viskozitné číslo

obsah popola, obsah plniva

hustota, sypná hmotnosť, obsah vody, obsah prchavých látok, obsah extrahovateľných látok, obsah nečistôt, strata žíhaním

termické vlastnosti

ťahové vlastnosti, ohybové vlastnosti, húževnatosť

farebný odtieň